Dịch vụ làm sổ sách kế toán

 DỊCH VỤ LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN

 

 

 Công ty Quang Minh ViNa  là một Công ty có đủ tư cách pháp nhân, có ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ kế toán, tư vấn thuế, tài chính rõ ràng.
Những việc chúng tôi làm:

 1. Tư vấn về chính sách thuế:

 - Đăng ký mã số thuế - kê khai thuế - nộp thuế - hoàn thuế - quyết toán thuế - miễn giảm thuế - hóa đơn – chứng từ - khiếu nại – tố cáo – thanh tra kiểm  tra – xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế- Những sai sót thường gặp cần tránh

 - Hướng dẫn tự tính, tự khai, tự nộp

 2. Tư vấn thực hiện dịch vụ - Thiết lập hồ sơ thuế ban đầu:

 - Tư vấn, soạn hồ sơ theo mẫu của cơ quan thuế (khoảng 12 mẫu)

 - Đứng tên kế toán trưởng, mua hóa đơn, sổ sách kế toán

 - Tiếp xúc, giải trình hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thuế (Áp dụng cho 24 Quận, Huyện thuộc TP.HCM)

 3. Tư vấn thực hiện dịch vụ - Báo cáo thuế hàng tháng:

 - Báo cáo hóa đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra

 - Lập báo cáo mẫu thông kế trong tháng nộp Phòng thống kê Quận (Áp dụng cho 24 Quận, Huyện thuộc TPHCM)

 

 

 4. Tư vấn thực hiện dịch vụ - Viết sổ sách kế toán và quyết toán thuế:

 - Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán bàng phần mềm kế toán

 - Giải quyết vướng mắc phát sinh, tổ chứng lưu chứng từ

 - Báo cáo xuất nhập tồn kho, vật tư, hàng hóa, sản phẩm

 - Khấu hao tài sản cố định năm. Lập bảng lương

 - Bảng cân đối kế toán. Kết quả kinh doanh tháng/quý/năm

 - Báo cáo lưu chuyển tiền (trực tiếp – gián tiếp)

 - Lập báo cáo tài chính cuối năm – Quyết toán thuế TNDN


 5. Tư vấn xây dựng các mô hình kế toán, tổ chức và điều hành bộ máy kế toán.

 


 

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUANG MINH VI NA
Địa chỉ: Lầu 5, số 62A Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Email: tvquangminhvina@gmail.com
Hotline: 0903 657 918