Thành lập địa điểm kinh doanh

 Thành lập địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh

 

 

 Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, việc thành lập địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh diễn ra một cách khá thường xuyên, bởi lẽ đây là một trong những hình thức mở rộng kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc thành lập địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh bao gồm các hồ sơ và thủ tục tương đối phức tạp, chắc chắn sẽ gây khó khăn cho quý khách trong quá trình thực hiện đặc biệt là trong giai đoạn quý khách còn đang bận bịu với nhiều dự tính kinh doanh cho địa điểm mới. Do đó, chúng tôi xin phép được cung cấp đến quý khách một số những thông tin hữu ích liên quan đến thành lập địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh nhằm giúp việc mở rộng kinh doanh của quý khách diễn ra một cách thuận lợi nhất.

 

 Thế nào là địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh?

 Tại Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định như sau:

“1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.
3. Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.”

Như vậy, quý khách có thể thấy, tại Luật doanh nghiệp 2014 chưa có một điều luật cụ thể giải thích rõ ràng thế nào là địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh. Tuy nhiên, có thể hiểu một cách khái quát nhất thì địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh chính là việc thành lập địa điểm kinh doanh để tiến hành hoạt động kinh doanh tại chi nhánh của doanh nghiệp, và địa điểm kinh doanh này sẽ do chi nhánh trực tiếp quản lý.

Hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh bao gồm những giấy tờ gì?

 Hồ sơ (thông báo) thành lập địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh (giống với hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh) được quy định tại Khoản 2 Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về Đăng ký doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ sau:

1) Mã số doanh nghiệp;

2) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở);

3) Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

4) Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh;

 

 

5) Họ, tên, nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;

6) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

 

 

 Lưu ý khi lập địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh?

 Quý khách cần lưu ý : Địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh của doanh nghiệp chỉ được lập tại Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh.

 Trình tự, thủ tục khi thành lập địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh bao gồm những bước nào?

 Trình tự, thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh:

 Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh doanh nghiệp, thông báo (hồ sơ) lập địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp phải được gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạc và Đầu tư nơi lập địa điểm kinh doanh.

 Khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để yêu cầu mã số địa điểm kinh doanh.

 Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUANG MINH VI NA
Địa chỉ: Lầu 5, số 62A Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Email: tvquangminhvina@gmail.com
Hotline: 0903 657 918