Thành lập doanh nghiệp tư nhân

1. Điều kiện thành lập Doanh Nghiệp Tư Nhân (DNTN):

 

Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

DNTN chịu trách nhiệm vô hạn tạo sự tin tưởng cho đối tác, khách hàng. DNTN ít chịu sự ràng buột chặt chẽ bởi pháp luật như các loại hình doanh nghiệp khác.

DNTN không có tư cách pháp nhân, nên mức độ rủi ro cao cho chủ doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm vô hạn với tài sản của doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp.

Theo quy định tại Điều 13 Luật Doanh nghiệp, các cá nhân muốn thành lập DNTN phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a/ Tổ chức, cá nhân Việt Nam có quyền thành lập và quản lý DNTN tại Việt Nam theo quy định của luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

b/ Tổ chức, cá nhân Việt Nam không được quyền thành lập và quản lý DNTN tại Việt Nam:

- Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng dụng tài sản nhà nước để thành lập DNTN kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình.

- Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam, Công An nhân dân Việt Nam.

- Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự.

- Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Tóa Án cấm hành nghề kinh doanh.

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.

* VỐN ĐIỀU LỆ THÀNH LẬP DNTN:

 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì không quy định cụ thể vốn điều lệ nhất định để thành lập DNTN, trừ một số ngành nghề đặc biệt như kinh doanh bất động sản, dịch vụ bảo vệ, ngân hàng, ... Nhà nước có quy định vốn điều lệ cụ thể riêng.

- Vốn điều lệ của DNTN được quy định cụ thể tại Điều 184 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

2. Hồ sơ thành lập DNTN bao gồm:

Chỉ cần cung cấp duy nhất bản sao CMND hoặc Hộ chiếu của Chủ doanh nghiệp.

3. Thời gian thực hiện: 4 ngày làm việc

  • Giấy phép (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp): 3 ngày làm việc.
  • Mã số thuế (đồng thời là mã số doanh nghiệp).
  • Dấu tròn: 1 ngày làm việc
  •  

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUANG MINH VI NA
Địa chỉ: Lầu 5, số 62A Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Email: tvquangminhvina@gmail.com
Hotline: 0903 657 918